JOM UMRAH 2016/2017

IMG-20160812-WA0011 (1)

UMRAH DARI NOVEMBER 2016 HINGGA JUN 2017?

Sebelum nak buat keputusan nak pi dgn Travel mana, mai nak bagitau….

TAWARAN DARIPADA AZZUHA TRAVEL YG TAK PATUT ANDA LEPASKAN UMRAH 2016/2017….SERIUS!!!!

Apa dia?
Ni nak kongsi dan share dgn semua…mmg best.

1. Subsidi 50% harga tiket flight ke KLIA@bas FREE. Mai kita bincang lanjut nak tau macam mana.

2. Kain ihram dan telekung PERCUMA, selain 3 biji beg..beg tarik, beg sandang, beg tangan (Mengikut pakej)

3. Pakej “TAK PENAT”. Sebab pergi ikut Jeddah…balik ikut Madinah atau Pi kot Madinah balik kot Jeddah. Salah satu. Flight direct dari KLIA ke Jeddah@Madinah.

4. Istimewa modul “koreksi hati” mencari kebahagian diri, keluarga dan kerjaya.

Setahu saya, susah nak dapat keistimewaan macam ni…..Dato’/Datin/ Tuan/Puan boleh cari tengok.

 

Utk info lanjut boleh hubungi Saya :

Ust Faisal 0194570666
Ust Faisal 0194570666

Email : ustfaisal@gmail.com

Advertisements
Posted in Umrah | Tagged , , | Tinggalkan komen

LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH : PENCERAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

 

Di dalam kekalutan masyarakat berbincang berkenaan dengan boleh atau tidak zakat dan zakat fitrah dibayar terus kepada asnaf, seorang sahabat telah tag saya difacebook supaya memberi ulasan berkenaan dengan isu tersebut. Saya membalas dengan jawapan perlukan masa yang lebih lama bagi tujuan membuat sedikit kajian berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin saya tidak akan menjawab persoalan sah atau tidak kerana jawapan berkaitan dengan hukum tersebut hanya layak dijawab oleh mufti, tetapi sebagai pencerahan kenapa institusi zakat di tubuhkan di Negeri Kedah saya akan cuba untuk menjawab persoalan tersebut.

Sebelum memberi respon, saya cuba menbuat rujukan kepada undang-undang dan pendapat para ulama di dalam membincangkan hal tersebut. Selain itu apabila berbincang berkaitan dengan ibadah zakat, saya lebih gemar merujuk kepada perbahasan yang dibawa oleh Dr. Yusof Al Qardhawi di dalam karya beliau iaitu Fiqh Zakat dan Bagaimana Mengatasi Masalah Ekonomi Dalam Islam serta beberapa penulisan daripada tokoh agama mutakhir ini. Ini bagi membolehkan, perbincangan berkaitan dengan hukum dan tata kelola zakat dihurai dengan lebih praktikal berdasarkan nas dan sirah.

SIAPAKAH ULUL AMRI YANG MENGURUSKAN ZAKAT DI NEGERI KEDAH

Di memahami isu ini, kita wajib mentaati arahan pemerintah selagi mana arahan tersebut tidak bercanggah dengan Al Quran dan Sunnah. Tuntutan ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah An Nisa ayat 59 :
“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan ulil amri (orang yang berkuasa) dalam kalangan kamu”.

Merujuk kepada perbincangan oleh Dr Zulkifli Al Bakri (2015), salah satu daripada maksud ulil amri adalah para penguasa yang sah berdasarkan pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid R.A.

Merujuk kepada Undang-undang Tubuh Negeri Kedah, di dalam Fasal 33 B memperuntukkan bahawa raja adalah Ketua Agama Negeri bagi Negeri Kedah Darul Aman. Baginda mempunyai bertanggungjawab kepada hal ehwal pentadbiran agama di Negeri Kedah Darul Aman seperti yang diperuntukkan Perenggan 1 dalam Senarai 2 (Senarai Negeri Jadual 9) Perlembagaan yang termasuk di dalamnya hal berkaitan dengan pengurusan zakat dan zakat fitrah.

Oleh itu, dalam konteks pentadbiran hal ehwal agama khususnya zakat di Negeri Kedah, ulil amri yang bertanggungjawab menguruskan hal tersebut adalah KDYMM Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Dengan kuasa yang diperuntukkan ini, Baginda telah menubuhkan sebuah Lembaga yang dinamakan Lembaga Zakat Negeri Kedah seperti di dalam 4 (1) Suatu pertubuhan perbadanan bernama “Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman” ditubuhkan untuk membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan zakat dan zakat fitrah.

Di dalam menguruskan lembaga ini, keahlian lembaga adalah individu beragama Islam dengan syarat majoriti ahli mesyuarat terdiri daripada kalangan ahli agama yang mahir di dalam hukum dan undang-undang zakat dilantik oleh ulil amri iaitu KDYMM Sultan Negeri Kedah. Perlantikan juga tidak melibatkan individu yang terlibat secara langsung dengan politik bagi mengelakkan masyarakat memandang seorang terhadap institusi zakat di Negeri Kedah.

Oleh itu, tanggapan masyarakat berkaitan dengan ulil amri dalam hal ehwal pentadbiran zakat di Negeri Kedah yang dirujuk kepada kerajaan pentadbiran negeri yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya adalah salah.

Ini kerana, ulil amri yang sah menurut undang-undang di Negeri Kedah di dalam hal ehwal pengurusan agama Islam khususnya pentadbiran zakat adalah dibawah bidang kuasa Sultan Negeri Kedah. Baginda sebagai ulil amri berkuasa memberikan arahan berkaitan dengan urusan kutipan dan agihan zakat kepada rakyat jelata di Negeri Kedah.

LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH SEBAGAI AMIL RASMI MEWAKILI ULIL AMRI

Di dalam enakmen Lembaga Zakat Negeri Kedah 2015 telah memperuntukkan bahawa Lembaga boleh melantik kakitangan dana amil sebagai amil rasmi mewakili KDYMM Sultan Kedah bagi melaksanakan tugasan mengutip dan mengagih zakat di Negeri Kedah Darul Aman.

Pengambilan kakitangan bermula dengan proses pengiklanan dan temuduga dan kemudiannya calon yang perlu terlebih dahulu disahkan di dalam Mesyuarat Lembaga Zakat Negeri Kedah yang mana minit mesyuarat tersebut akan dibawa menghadap KDYMM Sultan Kedah bagi tujuan diperkenankan. Selepas diperkenankan tersebut, maka sahlah keputusan pelantikan kakitangan di Lembaga Zakat Negeri Kedah.

Tugasan yang dijalankan oleh para amil ini adalah berlandaskan kepada peruntukan undang-undang. Namun begitu, tidak dapat dinafikan, tugasan yang diamanahkan ini amat besar tanggungjawab dan kurang disenangi oleh masyarakat sebagai mana Sabda Nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Jabir Bin Atiq :

“Akan datang dihadapanmu kelak para petugas zakat yang dibenci. Oleh itu, apabila mereka datang kepada kamu, maka sambutlah mereka dan berilah mereka kesempatan melakukan tugasnya. Apabila mereka jujur dalam menjalankan tugas, maka mereka akan mendapat pahala, sebaliknya apabila mereka berlaku zalim mereka berdosa. Sesungguhnya kesempurnaan zakat kamu adalah kerana kerelaan mereka dan mereka mendoakan kamu”. Hadis Riwayat Abu Daud

Syeikh al-Islam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengemukakan pendapat bahawa Imam yang berkuasa adalah mereka yang paling berhak untuk mengelola harta zakat, mengambil dan mengagihkan kepada asnaf yang layak menerimanya.

Berdasarkan perbincangan ini, amil zakat yang menjalankan tugasan mengutip dan mengagih zakat merupakan pihak yang dipertanggungjawabkan oleh Sultan selaku ulil amri, bukannya kerajaan yang diangkat melalui proses pengundian dan mentadbir negeri Kedah seperti yang difahami oleh sesetengah pihak.

Sehingga kini, LZNK masih terus mengekalkan identiti sebuah badan pengurusan zakat yang berada terus dibawah KDYMM Sultan Negeri Kedah tanpa terikat dengan mana-mana pihak yang berkepentingan berbantukan para ilmuan Islam di Negeri Kedah.

ADAKAH ULIL AMRI DI NEGERI KEDAH BERTEPATAN DENGAN KEHENDAK ISLAM

Terdapat golongan yang berpendapat bahawa ulil amri yang tidak melaksanakan undang-undang Islam adalah ulil amri yang tidak wajib ditaati.

Namun di dalam konsep negara berperlembagaan, perlaksanaan undang-undang Islam secara menyeluruh adalah tertakluk kepada bidang kuasa yang diberikan oleh kerajaan persekutuan di dalam perlembagaan. Oleh itu tidak wajar sekiranya, apabila ianya tidak boleh dilaksanakan secara menyeluruh diperingkat negeri maka kita terus menolak peranan ulil amri kerana dikatakan tidak bertepatan dengan syarak.

Di dalam konteks Negeri Kedah, Tuanku Sultan Negeri Kedah telah menjalankan amanah dengan dalam mentadbir hal ehwal agama Islam di Negeri Kedah melalui agensi yang berkaitan seperti Majlis Agama Islam Negeri Kedah, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan seterusnya Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman.

Oleh itu hujah yang mengatakan tidak wajib membayar zakat kepada ulil amri di Negeri Kedah Darul Aman tidak menjalankan undang-undang Islam secara menyeluruh adalah tertolak kerana Tuanku Sultan Negeri Kedah selaku ulil amri di dalam hal ehwal agama, mentadbir hal hal ehwal agama dengan baik setakat bidang kuasa yang diberikan oleh perlembagaan persekutuan.

Baginda tidak pernah melarang bahkan menggalakkan aktiviti keagamaan di negeri Kedah dan menyokong pertumbuhan institusi agama seperti pondok, sekolah agama dan sebagainya.

SARANAN MEMBAYAR ZAKAT MELALUI ULIL AMRI

Tidak dapat dinafikan, perbahasan berkenaan dengan kewajipan berzakat kepada ulil amri begitu panas mutakhir ini. Isu ketidak yakinan pembayar kepada institusi zakat dan pemerintah iaitu ulil amri tidak melaksanakan hukum Islam menjadi sebab kepada hujah membolehkan wang zakat diberikan terus kepada asnaf.

Menurut Dr Yusof Al Qardhawi, pengumpulan harta zakat tidak boleh dibuat secara individu. Hal demikian kerana zakat bukanlah suatu kewajipan bersifat individu tetapi ianya adalah suatu sistem yang bertujuan mendidik masyarakat dimana tata kelolanya diserahkan kepada pihak pemerintah.

Muaz Bin Jabal ketika dihantar oleh Nabi S.A.W telah mengarahkan supaya zakat dikutip daripada orang kaya dan diagihkan kepada orang miskin dalam kalangan mereka. Arahan melaksanakan proses mengutip dan mengagih ini mengisyaratkan kepada perlunya ada tenaga khusus yang menjalankan kutipan tersebut bukannya diserahkan begitu sahaja oleh pembayar kepada sesiapa yang dikehendaki mereka.

PENDAPAT PARA SAHABAT

Dr Yusof Al Qardhawi di dalam buku Bagaimana Mengatasi Masalah Ekonomi Dalam Islam membawa beberapa kisah yang menyokong berkaitan dengan tanggungjawab menyerahkan zakat kepada pemerintah.

Sahal Bin Abu Soleh meriwayatkan daripada ayahnya, beliau berkata “ Ada seseorang yang mempunyai sejumlah harta yang bercampur dengan sedekah sudah mencapai nisab zakat.

Dia kemudiannya bertanya kepada Sa’ad Bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Said Al Khudri mengenai masalah zakatnya samaada dibahagikan sendiri kepada fakir atau diserahkan kepada penguasa? Kemudian mereka semua menyatakan bahawa zakat tersebut perlu diserahkan kepada penguasa dan tidak seorang pun antara mereka yang berselisih pendapat berkaitan dengan perkara ini.

Di riwayatkan oleh Mughirah Bin Syu’bah bahawa dia pernah bertanya kepada hambanya yang diberikan tugas menguruskan hartanya di Taif, “Bagaimana cara kamu mengeluarkan zakat hartaku”, tanya Mughirah.

Jawab pembantu tersebut, “Sebahagian saya bahagikan sendiri kepada fakir miskin manakala sebahagian yang lain saya serahkan kepada penguasa”.

Al Mughirah berkata : “Mengapakah engkau melakukan perkara demikian?”. Pembantu tersebut menjawab,

“Sesungguhnya mereka menyeleweng harta zakat untuk membeli tanah dan menggunakan duit zakat untuk berkahwin dengan seorang perempuan”.

Kemudian Al Mughirah berkata kepadanya, “Serahkanlah semua harta zakat itu kepada mereka kerana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka (yakni pemerintah). Di riwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam sunan al Kubra.

POLEMIK MENARA ZAKAT HASIL SALAH GUNA WANG ZAKAT

Salah satu isu yang digunakan di Negeri Kedah untuk mengelakkan membayar zakat adalah pembinaan Menara Zakat yang dikatakan menggunakan duit zakat dan tiada kegunaanya. Berkaitan pembinaan Menara Zakat Kedah yang dikatakan tidak berfaedah dan membazir.

Oleh masyarakat ini, pembinaan ini sebenarnya menggunakan dana pinjaman tanpa faedah daripada kementerian kewangan jaminan kerajaan Negeri Kedah Darul Aman tempoh bayaran balik selama 10 tahun dan diberi tempoh bertenang selama 3 tahun pertama pembinaan siap.

Bayaran balik pinjaman Menara Zakat adalah menggunakan hasil sewa daripada penyewa di Menara Zakat KWSP, LHDN dan pelbagai jabatan yang mendiami Menara Zakat pada ketika tanpa menggunakan wang kutipan zakat. Selepas selesai pembayaran balik, kini hasil kutipan sewa diagihkan balik kepada lapan asnaf dan Menara Zakat menjadi hak umat Islam di Negeri Kedah Darul Aman.

Sekiranya para ulama pada ketika itu tidak berani berijtihad berdasarkan hukum syarak untuk membuat pinjaman dan membina Menara Zakat, tidak mustahil pada hari ini Lembaga Zakat Negeri Kedah akan menumpang di mana-mana pejabat ataupun menjadikan rumah kedai sebagai bangunan pejabat. Mendiami bangunan seperti hidup segan, mati tak mahu juga mungkin akan menjadikan institusi Zakat Kedah ditohmah sebagai tidak profesional, tidak mempunyai imej dan sebagainya.

Keputusan berani ini sebenarnya membawa keuntungan kepada umat Islam dimana tanpa mengeluarkan modal, Menara Zakat dapat dibina hasil wang kerajaan persekutuan dan membayar balik pinjaman menggunakan wang kerajaan persekutuan juga iaitu hasil sewa daripada agensi persekutuan pada ketika itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbincangan di atas, sekiranya digunakan hujah ulil amri tidak bertepatan dengan syarak dan penyalahgunaan wang zakat bagi membina bangunan yang tinggi menjadi asas kepada penolakan pembayaran zakat kepada agensi yang diamanahkan oleh Sultan Negeri Kedah, maka pendapat tersebut tidak berasas semata-mata.

Dan sekiranya hujah bahawa ulil amri iaitu Sultan Negeri Kedah tidak perlu ditaati kerana tidak melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh, soalan ini dilontarkan kembali kepada yang menimbulkan isu ini iaitu sejauh mana mereka menghormati dan mentaati pemerintah iaitu KDYMM Sultan Negeri Kedah Darul Aman.

Soal hukum sah atau tidak zakat dibayar terus kepada asnaf, mungkin boleh dirujuk kepada pihak sewajar seperti Jabatan Mufti Negeri Kedah kerana saya bukannya ahli hukum.

Hal ini kerana, artikel ini sekadar memberi pencerahan bahawa asas kepada melaksana kutipan dan agihan zakat di Negeri Kedah adalah dibawah seliaan dan bidang kuasa KDYMM yang merupakan pemerintah agama di Negeri Kedah yang wajib ditaati selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Konteks perbincangan ini hanyalah berdasarkan realiti di Kedah semata-mata.

Mungkin artikel ini tidak digemari oleh golongan anti monarki, tetapi perbahasan ini adalah berdasarkan kepada peruntukkan undang-undang yang diguna pakai di Negeri Kedah Darul Aman.

Mohd Faisal Mustaffa

Pengurus Besar

Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia
Lembaga Zakat Negeri Kedah

#zakatfitrah #ulilamri #zakatdanpemerintah #persoalanbayarzakat #agihsendiri #menarazakat

Wallahu a’lam.

Posted in Organisasi | Tagged , , | Tinggalkan komen

Slot Bersama Pelajar Tingkatan 5 SBPI Kubang Pasu

image

Bersama Pelajar SBPI Kubang Pasu dalam merancang kerjaya masa hadapan.

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Catatan Perjalanan Percutian Ke Ao Nang, Krabi dan Phuket : Tips Asas Persediaan Sebelum Bercuti

IMG_1682

Percutian yang dirancang sememangnya sesuatu yang menyeronokkan dan menjimatkan. Baru-baru ini saya sempat bersama ahli keluarga dan seorang teman bercuti ke Krabi dan seterusnya ke Phuket sempena cuti Hari Raya Aidil Fitri. Rancangan untuk ke sana dibuat secara spontan yang akhirnya turut disertai oleh kawan kepada biras saya. Berdasarkan pengalaman bermusafir ke sana selama 3 hari 2 malam.

Selepas pulang dari percutian ini, teringin untuk saya kongsikan berkenaan persiapan-persiapan asas yang perlu oleh orang baru yang ingin bercuti ke sana. Mungkin tulisan ini tidak bermanfaat bagi orang yang sudah biasa ke sana, tetapi bagi yang ingin menjejakkan kaki kali pertama ke sana dengan kenderaan sendiri, saya yakin tulisan ini sedikit sebanyak membantu anda.

Tempahan Hotel Melalui Agoda

13

  
Bilik Smile Hotel (Ihsan web Smile Hotel)

Langkah pertama untuk memulakan trip ini adalah dengan melayari blog-blog yang menceritakan pengalaman mereka ke Krabi. Sedikit sebanyat catatan tersebut membantu kami terutama dari sudut jalan yang perlu dilalui. Tambahan pula tiada seorang pun dari kalangan kami yang berpengalaman dan tahu selok belok jalan untuk ke sana. Paling jauh hanya setakat hatyai sahaja.

Selepas mendapat maklumat berkenaan Krabi, kami mula mencari hotel yang bersesuaian dengan kadar harga yang berpatutan melalui laman Agoda. Selepas membuat perbandingan, kami memilih untuk menempah Smile Hotel yang berada di kawasan Ao Nang Beach. Harga yang ditawarkan adalam RM55.00 semalam. Kos keseluruhan bagi 4 buah bilik untuk 2 malam adalah sekitar RM 499.00 termasuk cukai perkhidmatan. Apabila kami tiba ternyata kondisi hotel tersebut cukup baik dan sesuai untuk seisi keluarga. Katilnya agak besar dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hotel bajet di Malaysia.

Penyediaan Dokumen Perjalanan

Pada mulanya kami merancang untuk menggunakan pas lawatan sempadan sahaja (border pass) kerana kosnya yang rendah iaitu RM10.00 bagi sekeping border pass. Namun begitu, selepas disemak dengan rakan-rakan, border pass hanya boleh digunakan lima wilayah di selatan Thai iaitu Songkhla, Satun, Yala, Narathiwat dan Pattani. Wilayah Krabi tidak termasuk di dalam syarat yang diluluskan oleh pihak berkuasa Thailand ini.

Walaupun sebenarnya boleh juga sekiranya kami mahu menggunakan border pass, tetapi memikirkan risiko yang akan ditanggung sekiranya ditahan oleh pihak berkuasa Thailand, kami memutuskan untuk membuat passport antarabangsa bagi ahli trip yang tidak mempunyai passport antarabangsa.

Penyediaan Insurans Kenderaan

Untuk memasuki pintu sempadan Thailand, kita perlu membeli insurans kenderaan Thailand. Untuk membuat insurans, kita perlu membawa sesalinan geran kenderaan yang ingin dibawa.

20130817_093811

Insuran kereta ke Thailand

Sekiranya di pekan Changlun, insurans ini boleh dibeli dikedai-kedai disebelah kiri jalan menghala ke Bukit Kayu Hitam. Harganya sekitar RM16.00 dengan jumlah perlindungan sebanyak 5 juta Bhat iaitu RM50 ribu duit Malaysia. Insurans juga boleh dibeli di kedai berdekatan pintu masuk Bukit Kayu Hitam dengan harga RM18.00 iaitu lebih mahal RM2.00 berbanding harga di pekan  Changlun. Selain itu, ianya juga boleh dibeli di RnR Gurun atau kedai-kedai lain yang menawarkan insurans untuk ke sana.

Di kawasan Changlun ada beberapa buah kedai yang menyediakan khidmat penukaran wang ke mata wang Thailand. Selepas dibuat survey dibeberapa buah kedai, penukaran wang direstoran di simpang traffic light bertentangan dengan kompleks C-Mart Changlun antara yang tertinggi berbanding kedai-kedai lain. Sehingga 12 Ogos 2013, sekiranya kita menukar sebanyak RM 100.00, kita akan mendapat duit tukar sebanyak 960 baht dimana kita akan defisit sebanyak RM4.00.

 tukaran duit thai
Penukaran wang Ringgit Malaysia ke Baht Thailand

Peralatan Tambahan

Sekiranya kita ke sana, bagi yang belum pernah ke sana diingat supaya dibawa bersama soket elektrik untuk kegunaan mengecas hp atau untuk menggunakan alatan elektrik lain yang dibawa di Malaysia. Ini kerana plug di sana berbeza dengan soket di Malaysia dan memerlukan converter untuk menyesuaikan plug kita dengan soket Thailand. Harga converter ini di pasaraya-pasaraya di Malaysia lebih murah berbanding dibeli di Thailand.

 soket thailand
Soket elektrik di Negara Thai
 

convorter thai

Converter Plug

Selain daripada itu, sekiranya kita memakai hp jenis android, dicadangkan supaya dibawa bersama charger hp didalam kereta bagi mengelak kehabisan bateri.

Mengisi Minyak Kenderaan

Perjalanan yang dilalui oleh kami sepanjang ke Danok- Krabi – Phuket – Krabi – Wang Kelian jaraknya lebih kurang 1050 km. Kami ke sana berkonvoi 3 buah kereta iaitu sebuah Proton Waja 1.6 c.c, Toyota Hilux 2.0 c.c (diesel) dan Toyota Harrier 2.5 c.c.

Jumlah penggunaan minyak bagi proton waja keseleruhan adalah sebanyak RM200 dimana diisi penuh RM120 di Caltex, Changlun dan dibawa simpanan tong sebanyak RM50 dan diisi pula di Thailand sebanyak 500 baht sewaktu pulang dan sewaktu tiba di Wang Kelian kami mengisi pula sebanyak RM30.

Bagi Toyota Hilux penggunaannya minyak sangat menjimatkan. Sepanjang perjalanan biras saya mengisi minyak penuh di BHP Bukit Tangga sebanyak RM 130 dan ianya mencukupi perjalanan pergi balik sejauh 1050 km. Purata penggunaan minyak adalah sekitar 13 sen bagi setiap kilometer.

Manakala bagi Toyota Harrier penggunaan minyak adalah paling tinggi. Secara keseluruhannya rakan saya mengisi minyak keretanya pergi balik sebanyak RM 400.00 termasuk isian penuh di Malaysia dan Thailand.

Untuk perjalanan jauh begini, dicadangkan minyak diisi penuh di stesen minyak berhampiran pintu masuk. Antaranya stesen minyak Caltex, Taman Teja Changlun (Merupakan stesen minyak terakhir yang berada disebelah kiri jalan menghala ke Bukit Kayu Hitam) dan stesen minyak BHP, Bukit Tangga (stesen minyak yang paling hampir dengan pintu sempadan tetapi berada di sebelah kanan iaitu jalan menghala ke Changlun). Ini kerana minyak di Thailand jauh lebih mahal daripada di Malaysia.

Jenis minyak yang dicadangkan adalah Caltex kerana ianya lebih menjimatkan dan mempunyai pick up dan tidak disyorkan untuk mengisi minyak petronas kerana ianya cepat habis dan kurang pick up terutamanya untuk perjalanan jauh.

Tetapi bergantunglah kepada pengguna kerana ada dikalangan pengguna yang memboikot stesen minyak selain petronas. Pemilihan ini dibuat berdasarkan pengalaman menggunakan jenis-jenis minyak ini untuk perjalanan jauh kerana minyak Caltex lebih kilometer dan kuat pick up.

Memilih Pintu Masuk Perjalanan Ke Krabi

export_16

Laluan berwarna merah adalah jalan melalui pintu masuk Bukit Kayu Hitam. Manakala jalan berwarna laluan berwarna biru melalui Wang Kelian.

Terdapat 2 jalan utama untuk ke Krabi. Pertamanya melalui pintu masuk Bukit Kayu Hitam atau Padang Besar yang akan melalui jalan Hatyai-Pathalung-Trang dan Krabi. Keduanya melalui pintu masuk Wang Kelian- Cha Lung-Thung Wa-Trang-Krabi.

Bagi perjalanan kali pertama dicadangkan kita melalui kedua-dua jalan tersebut bagi membolehkan kita mengetahui selok belok jalan di Thailand. Sekiranya diberi peluang untuk pergi ke sana buat kali kedua, bagi saya sudah tentu akan memilih jalan melalui pintu masuk Wang Kelian kerana jaraknya yang lebih dekat berbanding jalan melalui pintu masuk Bukit Kayu Hitam.

Untuk keluar melalui pintu Wang Kelian, kita mestilah sampai ke pintu sempadan sebelum jam 6.30 petang walaupun had yang diberikan sehingga jam 7 petang Malaysia ataupun bersamaan dengan jam 5.30 petang Thailand. Sekiranya terlewat kita perlu berpatah balik untuk keluar melalui Bukit Kayu Hitam ataupun Padang Besar ataupun terpaksa menambah hari untuk bermalam di Satun.

Kebiasaannya perjalanan melalui Wang Kelian hanya memakan masa sekitar 4-5 jam manakala melalui pintu masuk Bukit Kayu Hitam sekitar 6-7 jam bergantung kepada kelajuan pemanduan. Kita boleh menjimatkan masa sekurang-kurangnya 2 jam sekiranya masuk melalui pintu Wang Kelian. Perjalanannya pun agak mengujakan kerana melalui kawasan perkampungan Thailand. Dengan khidmat GPS akan lebih memudahkan kita untuk melalui jalan tersebut.

Dokumen Di Pintu Masuk

 visa
Visa Ketibaan yang perlu diisi dan boleh didapatkan secara percuma di Pejabat Imigresen Thai

Sebaik melepasi pintu masuk Malaysia, kita akan bertemu dengan kompleks imigresen Thailand. Tempat meletakkan kenderaan terletak disebelah kiri dibelakang pejabat imigresen tersebut. Di sini kita akan mengisi borang visa ketibaan yang boleh diperolehi di pejabat imigresen Thailand secara percuma. Tempat mengambil visa ketibaan yang berada didalam kawasan pagar imigresen.Kita boleh mendapatkan borang disini secara percuma.

20130813_101417

Pejabat Imigresen Thai  untuk mendapatkan borang visa ketibaan yang berada disebelah kiri kawasan dalam pagar
 

Sekiranya kita menggunakan khidmat agen yang berada dimeja berdekatan pejabat tersebut RM2 dikenakan bagi setiap pengisian borang. Sebaiknya ambillah borang sendiri kerana jaraknya meja tersebut dengan pejabat imigresen Thailand hanyalah 5 meter sahaja.

20130406_155323

Agen yang menunggu diluar pagar mengenakan caj RM2 sekeping bagi setiap visa ketibaan yang diisi oleh mereka (ihsan sebuah blog kerana terlupa shot gambar tempat agen ni).
 

Untuk membawa masuk kenderaan kita perlu menyelesaikan urusan mengisi visa ketibaan dan selepas itu barulah boleh menguruskan kebenaran membawa masuk kenderaan ke Thailand. Perlu diingatkan kita perlu membawa sesalinan fotokopi geran kenderaan dan surat kebenaran tuan punya kenderaan sekiranya kereta tersebut bukan hak milik kita. Selepas membuat pendaftaran masuk kenderaan pastikan dokumen yang dikembalikan disimpan untuk digunakan semasa keluar dari sempadan Thailand. Pernah seorang teman didenda lebih daripada seribu ringgit ketika masuk kali kedua ke Thailand kerana terlupa untuk menyerahkan kembali borang kebenaran membawa masuk kenderaan tersebut kepada pihak kastam Thailand ketika kali pertama ke sana. Beringatlah sebelum terkena.

Selepas kita mengecop passport kita, pihak berkuasa Thailand akan mengembalikan sekeping borang yang bertulis “departure” ataupun berlepas pulang ke Malaysia. Borang ini perlu disimpan untuk digunakan ketika mana untuk keluar dari Thailand nanti. Selalunya imigresen Thailand akan meminta RM2 seorang bagi setiap passport yang dicop sebagai tips. Sekiranya kita bijak bernegosiasi, kadang-kadang kita tidak perlu membayar tips tersebut ataupun dikurangkan kepada RM1 sahaja. Ianya bergantung kepada kepandaian kita berbicara dengan pegawai imigresen Thai yang menjaga kaunter tersebut.

Membeli Sim Kad Thailand

Bagi memudahkan perhubungan, sebaik sahaja masuk ke pekan Danok, singgahlah di 7 eleven yang terletak disebelah kiri jalan untuk membeli sim kad Happy Tourist yang ditawarkan oleh syarikat telekomunikasi DTAC Thailand. Yang menariknya pakej sim kad ini adalah termasuk dengan pakej data.

IMG_1600

Pack Sim Kad Happy Tourist. Sim kad ini mempunyai pakej data unlimited untuk kemudahan pelancong ke Thailand

Sekiranya kita membeli sim kad yang berharga 290 baht (lebih kurang RM29), kita akan mendapat kemudahan unlimited internet selama 7 hari dan terdapat didalamnya kredit sebanyak 100 baht (lebih kurang RM10). Ataupun kita boleh membeli sim kad yang berharga 49 baht (Lebih kurang RM4.90) dimana kemudahan unlimited internet yang diberikan adalah selama 24 jam dan tempoh berbual sebanyak 15 baht (lebih kurang RM1.50).

Sekiranya kita membeli sim kad yang berharga 49 Baht ini dicadangkan supaya membeli banyak sim kad untuk membolehkan kita melayari internet setiap hari. Pengalaman saya di sana, saya membeli 3 simkad bagi setiap orang dimana setiap hari kami menukar simkad bagi membolehkan kami melayari internet untuk menggunakan whats app, face book ataupun google maps sebagai pedoman perjalanan di sana. Ini kerana 3 sim kad untuk sehari internet bersamaan dengan 150 baht berbanding harga simkad yang mempunyai kemudahan internet selama 7 hari sebanyak 290 baht. Penjimatkan sebanyak 140 baht.

Sekiranya kita ingin menggunakan talian kita di Malaysia dengan melakukan roaming, elakkan daripada kita melakukan roaming ke atas packet data. Biarlah roaming hanya untuk talian perbualan telefon dan sms sahaja. Ini kerana, ramai yang sudah terkena daripada ribuan ringgit sehingga ratusan ribu ringgit untuk membayar roaming packet data yang digunakan diluar negara.

Mencari Makanan Halal

Untuk mencari makanan halal di Thailand sebenarnya tidak susah. Tetapi perlu perlu meninjau dengan teliti terutamanya di sepanjang perjalanan. Tetapi untuk perjalan pergi dan balik sekiranya berkonvoi, sebaiknya sekira ada bekal ianya lebih baik terutama yang mempunyai anak kecik. Ataupun kita mengambil sarapan pagi yang berat di Changlun atau Danok untuk melapik perut. Elok juga sekiranya dibawa meggi dan roti gardenia untuk kita makan sepanjang perjalanan ataupun disebelah malam di dalam hotel.

Di sepanjang perjalanan dari Bukit Kayu Hitam, selepas melepasi pekan Danok hanya sebuah dua sahaja kedai makan Muslim yang bertanda halal. Sekiranya terlajak, makanan hanya akan di temui di RnR Trang, yang berada di kanan jalan menghala balik.

 IMG_1567
Kawasan RnR Trang yang berada di sebelah kanan jalan. Awas jangan terlepas!
 
 r n r trang
Bangunan RnR Trang

Oleh kerana emak dan saya tidak makan makanan Thailand kerana tidak lalu, emak dan ayah saya membawa bekal untuk dimakan selama 3 hari. Bekal yang dibawa adalah telur rebus dan sambal kering ikan bilis yang dipelajarinya daripada seorang teman ketika menunaikan haji di Mekah dimana sambal bilis ini mampu bertahan selama sebulan tanpa dipanaskan kembali. Rasanya sedap. Cara membuatnya juga mudah. Selain itu, emak membawa telur dan nasi serta periuk elektrik untuk memasak nasi disana. Oleh itu, tidak ada masalah untuk emak dan ayah makan.

Manakala kami pada sebelah pagi bersarapan dengan makanan yang dibawa oleh emak, manakala pada sebelah tengah hari dan malam kami makan diluar sementara emak dan ayah makan bekal yang dibawa.

Sebagai anak, apabila berjalan bersama ibu bapa perkara-perkara begini seharusnya dititik beratkan bagi mengelakkan ibu bapa kita kelaparan. Tambahan pula ibu bapa yang berlatar belakangkan orang kampung yang jarang menikmati makanan Thai yang pedas dan kadang-kadang dimasak oleh tukang masak yang “cemerkap” ataupun memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Persediaan ini dibuat selepas ada dikalangan rakan kami yang pergi sebelum ini merungut ibu bapa mereka kelaparan kerana tiada makanan yang sesuai untuk mereka makan kerana tidak sesuai dengan selera mereka.

Antara restoran yang Halal yang terdapat di Ao Nang, Krabi antaranya Hasna, Chaba dan sebuah restoran yang berada di depan restoran Hasna. Namun begitu, sepanjang perjalanan pulang dari Krabi melalui pekan Thung Wa, tidak banyak kedai makan yang ditemui. Selepas terlepas kedai makan di pekan Thung Wa, kami hanya menikmati makan tengah hari di Pekan Cha Lung berdekatan dengan Satun kira-kiran jam 5 petang.

Bagi orang yang baru sampai ke sana seperti kami, diakui agak susah untuk mencari kedai makan halal ketika pergi dan pulang. Tetapi apabila berada di Krabi sudah banyak kedai makan halal di sana. Oleh itu, untuk perjalanan akan datang persiapan boleh dibuat untuk menyediakan bekalan makanan bagi perjalanan pergi dan pulang terutamanya kepada anak-anak kecil atau orang tua yang sudah berumur yang tidak tahan lapar.

Perjalanan Ke Phuket


Dari pekan Ao Nang Beach, terdapat 2 cara untuk ke Phuket. Pertamanya melalui jalan darat sejauh 130 KM dengan anggaran perjalanan selama 2 jam 30 minit ataupun menaiki bot yang disediakan iaitu selama 2 jam.

IMG_1629
Penjaja di Tepi Patong Beach, Phuket

Sekiranya kita menaiki kenderaan sendiri, perjalanannya agak letih. Namun begitu, sekiranya kita menaiki bot, apabila tiba di Phuket kita terpaksa menyewa kenderaan pula untuk bergerak.. Seeloknya sekiranya mahu ke Phuket dari Ao Nang, perlulah bermalam disana bagi mengelakkan masa terbuang di dalam perjalanan tanpa sempat menikmati aktiviti di sana.

  Di Phuket terdapat banyak masjid dan makanan halal. Namun begitu, di sana juga terdapat pelancong memakai pakaian yang tidak cukup. Kami hanya duduk sebentar di sana kerana keadaan yang agak kurang selesa untuk mata memandang.

Aktiviti Membeli Belah

Di Krabi dan Phuket, kami langsung tidak sempat untuk membeli belah kerana banyak masa dihabiskan di atas kenderaan. Tambahan pula berdasarkan survey yang dibuat, kebanyakkan barang yang dijual lebih tinggi harganya berbanding di Kedah.

Misalnya kami membeli telur ayam 10 biji disebuah kedai kampung dengan harga 450 baht jauh lebih mahal daripada kita. Harga buah tampoi 500 baht berbanding di negara kita RM3.

Aktiviti membeli belah kami lakukan di nat Wang Kelian. Harganya tidak jauh beza dengan harga di Krabi. Ada antaranya yang lebih murah dan mudah untuk tawar menawar kerana penjualnya pandai berbahasa Melayu Pattani.

Selain itu, duit lebihan berbelanja di Thailand juga boleh ditukarkan dengan penjual di Wang Kelian dimana mereka menukar duit dengan kadar sama harga. Sebagai contoh biras saya menukar 8000 baht bersamaan dengan RM800. Jauh lebih menguntungkan berbanding sekiranya ditukar dikedai pengurup wang yang mungkin akan membeli dengan harga yang jauh lebih rendah.

Selamat Melancong


Inilah Sedikit catatan mungkin boleh dijadikan pedoman untuk teman-teman yang ingin ke Krabi. Bolehlah  kita belajar sedikit sebanyak belajar asas Bahasa Thai untuk memudahkan komunikasi di sana seperti perkataan makan, kedai, jalan dan sebagainya yang asas dan mudah. Untuk belajar Bahasa Thai bolehlah diprint untuk dibawa dari laman Diari Anak Timur (Klik)

Untuk tujuan aktiviti, banyak catatan dari rakan-rakan yang lain yang pernah ke sana. Hanya dengan menaip AKTIVITI MENARIK DI KRABI (Klik), kita akan dapat membaca pengalaman pengunjung yang pernah ke sana dengan pelbagai aktiviti menarik. Catatan saya ini lebih dikhususkan berkaitan persediaan teknikal untuk ke sana  bagi yang belum pernah menjejakkan kaki ke sana.

Posted in Thailand, Travel | Tagged | Tinggalkan komen

Selamat Hari Raya Aidil Fitri

image

Alhamdulillah selesai sudah kita menjalani ibadah Puasa. Semoga kita bertemu lagi ramadhan akan datang. Selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada semua pengunjung. Semoga hari kemenangan ini memberi momentum kepada kita untuk terus istiqamah menjadi hamba Allah yang bertaqwa.:-)

Salam Aidil Fitri dari Faisal dan Juwairiah

Posted in Berita | Tagged , | Tinggalkan komen

Berilah harapan, bukan menambah kekusutan

 Gambar Ketika Gotong Royong di UUM Press 

Suatu hari saya berborak dengan seorang kenalan yang lebih berumur daripada saya. Dia mengadu berkenaan masalah yang dihadapi oleh dirinya. Saya mendengar luahan hatinya satu persatu. Saya memahami keperitan yang dialami oleh kenalan saya ini. Walaupun nampak wajahnya ceria, tetapi terselit keresahan yang amat sangat. “Begitulah Faisal. Naik pangkat sikit adalah ujiannya”, luahan kenalan tersebut. “Saya disantau orang”, tambah dia lagi.

Lalu saya memotong tanpa memberi peluang kepada dia bercakap. Melalui sindrom-sindrom yang diberitahu dan kaedah rawatan yang dijalani saya dapat mengagak perkara yang berlaku ke atas dirinya. Tetapi saya diamkan sahaja kerana sudah menjadi kewajipan bagi seorang teman untuk tidak mengusutkan lagi keadaan. Teman yang baik adalah teman yang membantu, bukan membuntu. Bukan saya tidak suka menyebut perkataan tersebut, tetapi tidak elok sekiranya ianya disebut dihadapan orang yang mengalaminya. Tanpa membincangkan perkara tersebut, saya memberikan harapan kepadanya bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya.

Ini kerana setiap perkara yang terjadi adalah dengan izin Allah, dan ubatnya juga adalah datangnya daripada Allah SWT. Mujurlah beliau mengiakan kenyataan saya. Perbincangan kami lebih menjurus kepada perkara yang positif berbanding perkara yang negatif. Sekiranya perkara negatif yang dibincangkan, berkemungkinan dirinya akan terus berputus harapan. Sedangkan saya hanyalah manusia biasa yang tidak mengetahui segala-galanya. Semuanya adalah rahsia Allah SWT. Namun begitu, tidak dinafikan bahawa ada segelintir masyarakat yang suka menilik-nilik sebegini sehingga menyebabkan pesakit akan bertambah sakit.

Begitu juga di dalam bidang perubatan. Ada segelintir dikalangan pengamal perubatan berlagak seolah-olah mengetahui berkenaan perkara ghaib. Misalnya apabila seseorang itu datang mengadu berkenaan penyakit yang dialami, ada yang memberi jawapan yang membuatkan pesakit itu putus harapan. Seringkali kita terdengar dialog-dialog sebegini. “Menurut pengalaman saya, penyakit seperti Tuan ini hanya dapat bertahan sebulan sahaja lagi.Oleh itu saya nasihatkan Tuan supaya pulang dan menunggu saat-saat pengakhiran hidup Tuan”.

Namun begitu, selepas dirawat mengikut kaedah alternatif ada dalam kalangan pesakit ini yang tidak menemui ajalnya. Mengapakah perkara ini terjadi? Ini kerana hidup dan mati ini adalah ilmu Allah SWT. Sebijak mana sekalipun akal dan fikiran manusia, mestilah kembali kepada Allah. Seperti kata Pak Hamka, hujung akal, pangkal agama. Seseorang yang ditimpa sesuatu penyakit, ianya merupakan ujian Allah SWT. Oleh itu, kepada sesiapa sahaja samaada Doktor, Jururawat ataupun pengamal perubatan alternatif sewajarnya mengambil peluang ini untuk mendekatkan para pesakit dengan penciptanya. Hanya inilah jalan yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada Allah SWT. Bukannya masa untuk menilik dan menunjuk pandai berdasarkan pengalaman masing-masing. Berilah harapan, bukan menambah kekusutan.

Posted in Motivasi | Tinggalkan komen

Beralih Angin

Alhamdulillah. Kalimah yang cukup ringkas tetapi memberikan makna dan tafsiran yang cukup luas. Cukup banyak kurniaan yang diberikan oleh Allah untuk disyukuri oleh hamba-Nya.

Terdetik hati untuk menulis apabila melihat blog yang sudah lama ditinggal tidak “diupdate”. Namun begitu, tika itu terlalu banyak kerja yang perlu di selesaikan. Tetapi alhamdulillah, ditengah kesibukkan dapat disiapkan juga sebuah manuskrip.

Alhamdulillah bermula 1 Februari 2012 mula bertugas sebagai Ketua Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman (JZNK). Beralih angin dari UUM setelah hamper 2 tahun menimba pengalaman sebagai seorang pentadbir di sana. Kata orang, jauh perjalanan, luas pengalaman. Mudah-mudahan penghijrahan ini memberikan pengalaman yang berharga buat diri ini.

Kepada teman-teman UUM Press, terima kasih di atas jalinan ukhuwah yang dijalinkan selama ini. Semoga kalian terus cemerlang dengan jayanya.

Posted in Organisasi | Tagged , , , , , | 1 Komen